Het doel van dit herhalingsprogramma is het herhalen en het opfrissen van kennis en/of vaardigheden van gebrevetteerde duikers. Speciaal voor diegene die gedurende lange tijd niet gedoken hebben. Ook kan men het herhalingsprogramma gebruiken voor de start van een nieuw duikseizoen of als er meer dan een jaar is verstreken na brevettering als Open Water Diver.

Scuba Review

Scuba Review programma is modulair opgebouwd en bestaat uit:

  • Theorie, scuba tune up theorie-examen;
  • Zwembadtraining;
  • Buitenduik.

Na het succesvol afronden van de opleiding krijgt men een Scuba Review aantekening in het logboek. Vanaf dat moment kun je weer deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten.

Cursuskosten

Cursus Cursuskosten*
Scuba Review € 125,--

In de cursusprijs is de huur van een persluchtuitrusting opgenomen. Tijdens de opleiding dient men zelf zorg te dragen voor een masker, een snorkel en vliezen. De instructeur helpt u gaarne bij de keuze van uw masker, snorkel en vinnen.

Cursusdata: in overleg

Volgens het start today principe

Inschrijving en betaling:

Men wordt ingeschreven voor de cursus nadat het inschrijfformulier door ons ontvangen is en het volledige cursusgeld is betaald door overmaking op Postbankrekening: 63.64.714 t.n.v. Duikteam de Dolphijn te Assendelft, o.v.v. naam en cursus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorzitter: Ron Collewijn tel: 075 62870507
Secretaris: Leonard Smiet tel: 075 6428513