De PADI Rescue Diver opleiding is een belangrijke en essentiële stap om de kennis en ervaring van het duiken uit te breiden. Dit gaat verder dan het recreatieve niveau. De opleiding is veeleisend en daarbij realistisch in de uitvoering, inhoud en benadering. Samenhang, discussie, verscheidenheid en flexibiliteit worden benadrukt tijdens het oefenen van de vaardigheden. Brevettering als Rescue Diver is dan ook een vereiste voor alle PADI leidinggevende niveaus (Divemaster, Assistent Instructeur en Instructeur).

De opleiding is ontworpen om de benodigde kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om effectief te kunnen op treden bij redding en assistentie van een duiker, het organiseren op de plaats van het ongeval en het geven van eerste hulp.

De PADI Rescue Diver opleiding

De opleiding is modulair opgebouwd en bestaat uit:

  • Vijf theorie modules;
  • Twaalf buitenwater trainingen. Met twee scenario’s.

Combinatie opleidingen:
Voordat men gebrevetteerd kan worden als PADI Rescue Diver moet je binnen de afgelopen twee jaar een erkende cursus in eerste hulp en hartreanimatie hebben gevolgd. De E.F.R. opleiding voldoet aan deze vereiste.

We hebben dan ook een combinatie opleiding gemaakt van de PADI Rescue Diver en de E.F.R. opleiding.

Deelname voorwaarden:

1. Geldig medisch keuringsbewijs ( niet ouder dan 1 jaar );

2. Minimum leeftijd:

Rescue Diver: 15 jaar;
Junior Rescue: 12 jaar;
3. PADI Advanced Open Water Diver, (of een gelijkwaardig brevet 2* CMAS).

NOOT:

Alhoewel een eerste hulp/hartreanimatie brevet voor deelname niet vereist is, dient men deze diploma’s wel te bezitten voor brevettering.

Cursus Cursuskosten*
Rescue Diver € 300,--
Rescue Diver en E.F.R. € 425,--
E.F.R. € 150,--
Update E.F.R. € 70,--

In de cursusprijs is opgenomen: boek(en), brevetteringskosten, brevetkaart en diploma.

Cursusdata: in overleg.

Volgens start today principe

Inschrijving en betaling:

Men wordt ingeschreven voor de cursus nadat het inschrijfformulier door ons ontvangen is en het volledige cursusgeld is betaald door overmaking op Postbankrekening: 63.64.714 t.n.v. Duikteam de Dolphijn te Assendelft, o.v.v. naam en cursus.

Voor meer informatie kunt u de volgende personen bellen:

Voorzitter: Ron Collewijn tel: 075 62870507
Secretaris: Leonard Smiet tel: 075 6428513