Het doel dat de Open Water Cursus heeft is de cursist te voorzien in de elementaire kennis en vaardigheden welke nodig zijn om veilig ervaring op te doen met de duikomgeving en om, uiteindelijk, onafhankelijk te duiken.

Het Open Water Diver opleidingsprogramma is modulair opgebouwd, de cursus is op prestatie gebaseerd dwz. dat de cursist aan alle eisen van de theorie of watervaardigheden moet voldoen alvorens door te gaan naar de volgende les. De cursus bestaat uit vijf theorie modules, vijf zwembadtrainingen en vier buitenwaterduiken.

Na het succesvol afronden van de opleiding wordt men gebrevetteerd als PADI OPEN WATER DIVER, een brevet dat wereldwijd erkend wordt.

Als gebrevetteerd PADI Open Water Diver mag je:

1. Deelnemen aan recreatieve duikactiviteiten zonder direct of indirect toezicht;

2. Zelfstandig met een andere duiker recreatieve duiken plannen en maken tot een diepte van 18 meter;

3. Wereldwijd materiaal huren bij duikcentra’s;

4. Deelnemen aan het Advanced programma of diverse specialty’s. Indien men 12 jaar of ouder is. Anders Adventure vervolg 10 tot 12 jaar.

 

Deelname voorwaarden:

1. Geldig medisch keuringsbewijs (niet ouder dan 1 jaar);

2. Minimum leeftijd:

Open Water Diver brevet : 15 jaar.

Junior Open Water Diver brevet : 10 jaar.

Cursuskosten:

Cursus Cursuskosten*
Open Water Diver + lidmaatschap € 385,--

* Met korting op groepen vanaf 4 personen

Open Water Diver

In de cursusprijs is de huur tijdens de cursus van een complete persluchtuitrusting opgenomen inclusief pak. Tijdens de opleiding dient men zelf zorg te dragen voor een masker, een snorkel en vliezen. Wij helpen u gaarne bij de keuze van uw masker, snorkel en vliezen. In de cursusprijs is verder opgenomen: boek(en), brevetteringskosten, brevetkaart en diploma.

Cursusdata: in overleg

Start today principe

Inschrijving en betaling:

Men wordt ingeschreven voor de cursus nadat het inschrijfformulier door ons ontvangen is en het volledige cursusgeld is betaald door overmaking op Postbankrekening: 63.64.714 t.n.v. Duikteam de Dolphijn te Assendelft, o.v.v. naam en cursus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorzitter: Ron Collewijn tel: 075 62870507
Secretaris: Leonard Smiet tel: 075 6428513